Dokumentowanie czynności przy opiekach „mniejszych” przez łódzki magistrat w latach 1832–1876

dc.contributor.authorMachut-Kowalczyk, Joanna
dc.date.accessioned2023-04-03T10:11:02Z
dc.date.available2023-04-03T10:11:02Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractZ chwilą wprowadzenia Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (1825 r.) pojawiło się rozróżnienie na opieki „większe” i „mniejsze”. Pierwsze urządzane były przy udziale sądów pokoju (dla bogatszych pupili), drugie – przy udziale urzędów lokalnych (dla uboższych). Dokumentowanie czynności opiek mniejszych było regulowane przepisami administracyjnymi. Dla nowej sprawy zakładane były osobne akta. Większość z nich zawierała pismo inicjujące ustanowienie opieki, jeden protokół posiedzenia rady familijnej i spis inwentarza majątku. Akta pupilarne rzadko dokumentowały więcej czynności. Na podstawie przesłanych wcześniej przez sądy i komisje rządowe wzorów, urzędnicy sporządzali protokoły posiedzeń rad familijnych i raporty o liczbie ustanowionych opiek. Raporty i korespondencja urzędowa między magistratem a organami sądowymi i administracyjnymi była dokumentowana w aktach generalnych.pl
dc.description.abstractThe distinction between “major” and “minor” guardianships appeared with the Civil Code of Kingdom of Poland in 1825. The former was created with participation of the courts of peace (for wealthier pupils) and the latter – with the participation of local magistrates (for less wealthy). Documentation of the „minor” guardianships activities was regulated by administrative regulations. The separated court files were created for every new case. Most of them included document initiating the guardianship, one protocol of the family council’s meeting and the inventory of property. Custodial data rarely documented more activities. The magistrate officials created protocols of the family council’s meetings, and reports about the number of the guardianships establishments based on the forms sent by courts and the governmental commissions. Reports and official correspondence between magistrate and court’s and administrative authorities were documented in the general files.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2022, T. XXV, s. 159-173.pl
dc.identifier.doi10.48269/2450-6095-sdpipp-25-008
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/31086
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrada familijnapl
dc.subjectopiekapl
dc.subjectPrezydent Miasta Łodzipl
dc.subjectKodeks Cywilny Krolestwa Polskiegopl
dc.subjectsąd pokojupl
dc.subjectKrolestwo Polskiepl
dc.subjectfamily councilpl
dc.subjectguardianshippl
dc.subjectPresident of Łodźpl
dc.subjectCivil Code of Polish Kingdompl
dc.subjectcourt of peacepl
dc.subjectKingdom of Polandpl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleDokumentowanie czynności przy opiekach „mniejszych” przez łódzki magistrat w latach 1832–1876pl
dc.title.alternativeDocumentation of the „minor” guardianships activities by magistrate of Łódź in the years 1832–1876pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MACHUT_KOWALCZYK_Dokumentowanie_czynnosci_przy_opiekach_mniejszych_2022.pdf
Rozmiar:
175.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: