Іпотека в цивільному праві України

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The thesis is devoted to enterprise mortgage institution research, while enterprise is considered as a property complex unit. Author investigates the reasons of property complex mortgage legal relations origin and legal regime of property complex elements in mortgage legal relations. Analyzed and ascertained regularities of the property complex mortgage institute resulted in suggestions as to the improvement of the Ukrainian legislation system and recommendations concerning its practical usage.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 97-105.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska