Polska jako europejska agora kultury. Przedsięwzięcia kulturalne polskiej prezydencji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The purpose of this article is to showcase the cultural and artistic actions which were conducted and initiated by the Ministry of Culture and National Heritage during the Polish Presidency of the EU Council. In this article the political achievements of the Polish presidency in the cultural domain, as well as the detailed context of cultural events in Poland and abroad are discussed. Additionally, a reflective aspect on culture and its role in creating a positive image of Poland in the nations of the European Union are shown.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2012, nr 2, s. 143-151.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska