Tests with numbers

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"We would like to use this article to start a discussion on some better ways to construct tests containing numbers. We would like to emphasize outright that we do not know the best question-building variant. The aim of our work is to draw polygraphists’ attention to what can infl uence questions containing numbers when performing a polygraph examination, and how."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2012, nr 1, s. 45-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska