Stanowisko Niemiec wobec procesu poszerzania Unii Europejskiej (1998-2006)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego przez społeczeństwa Francji i Holandii to istota wyzwania, przed którym obecnie stoi Unia. Bieżąca dyskusja o przyszłości europejskiej konstytucji oraz rokowania na temat Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013 uzasadniają pytanie o rolę i interesy Niemiec w kształtowaniu dalszej integracji, stabilizacji i pokojowej współpracy w Europie. Celem poniższej analizy jest syntetyczne przedstawienie wybranych aspektów stanowiska Niemiec wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód w latach 1998-2002, a także zarysowanie zasadniczych założeń polityki integracji europejskiej rządu wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD po 2004 r."(..)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 185-202.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska