"Księgi naszego Andrzeja Fricza nie potrzebują zalecenia". Andrzej Frycz Modrzewski (ok. 1503-1572)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Szymon Budny, którego Stanisław Kot uznał za największego heretyka na Litwie w XVI wieku - we wstępie do polskiej edycji rozprawy O poprawie Rzeczypospolitej napisał: "A ponieważ tak wielcy a uczeni ludzie naszego Kricza i jego księgi wielce wychwalają, tedyć zaiste za jeden dziw może być policzono, źe my Polacy i owszem wszytcy Sarmatowie, aż do tego czasu małośmy o niem wiedzieli i jego chwalebnych ksiąg zaniedbali. Znaczy się wielce i owszem jawna jest ta nasza niedbalośe Bo gdybyśmy o nie dbali, dawnobyśmyje w swem własnem języku (jako postronni) mieli". W kilka lat po śmierci Andrzeja Frycza Modrzewskiego ów Szymon Budny wraz z Krzysztofem Monwidem Dorohostajskim chcieli przypomnieć społeczeństwu Rzeczypospolitej o Modrzewskim i jego dziele. Społeczeństwu polskiemu początku XXI wieku, ponad czterysta lat później, również godzi się przypomnieć dzieło wielkiego pisarza i myśliciela polskiego złotego wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 3, s. 41-51.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska