Public relations. Konteksty międzykulturowe i międzynarodowe

Abstrakt
Książka Public relations. Konteksty międzynarodowe i międzykulturowe to zbiór tekstów napisanych przez naukowców zajmujących się tematyką komunikacji społecznej i public relations, praktyków na co dzień podejmujących wyzwania, jakie niesie za sobą celowe i skuteczne komunikowanie (także w obszarze międzynarodowym i międzykulturowym) oraz studentów, którzy w 2010 r. ukończyli pierwsze podyplomowe studia Międzykulturowe public relations w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studenci, oceniając na potrzeby pracy dyplomowej wybrane obszary public relations podejmowali analizy i formułowali wnioski w sposób tak nowatorski i cenny dla praktycznego funkcjonowania public relations w Polsce, że za celowe uznano ich opublikowanie.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska