Muzułmańskie prowincje Tajlandii jako przedmiot polityki rządu centralnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Południowa Tajlandia od blisko 200 lat stanowi klasyczny przypadek obszaru pogranicza kulturowego, językowego i etnicznego - podręcznikowy niemal przykład trudnych i napiętych stosunków lokalnej ludności muzułmańskiej z rządem centralnym. W niniejszym artykule poruszone zostaną niektóre problemy związane z kluczowymi dla tego regionu kwestiami."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 1, s. 45-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska