Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. ciągłość czy zmiana?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The paper aims at presenting the Egypt’s foreign policy from 1979 in terms of stability and change (regarding relations with the United States, Israel, Egypt’s southern neighbours, and the Gulf states, especially Saudi Arabia). The main thesis of this article is the assertion that the foreign policy of Egypt remains stable, despite internal political turbulences and dismissal of Muhammad Husni Mubarak in 2011.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 3 s. 87-102.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska