Prawne aspekty zatrudnienia osób wychowujących dzieci : raport

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-89-823-74-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem badań przedstawianych w raporcie było zobrazowanie aktualnej sytuacji prawnej osób wychowujących dzieci, a także zaproponowanie nowych rozwiązań pozwalających godzić obowiązki rodzicielskie z aktywnością zawodową. Podstawowa część opracowania koncentruje się wokół analizy rozwiązań funkcjonujących tak w zakresie prawa pracy, jak również możliwości wprowadzania rozwiązań nienaruszających zasad prawa pracy. Część rozważań z zakresu pracy poświęcona została uprawnieniom przysługującym zatrudnionym rodzicom związanym z opieką i wychowaniem dzieci, a także kobietom w ciąży. Podsumowaniem analizy rozwiązań z zakresu prawa pracy są propozycje, których zastosowanie w polskim prawie mogłoby wpłynąć korzystnie na sytuację rodziców wychowujących dzieci. Analiza możliwości wspierania zatrudnienia kobiet-matek w systemie ubezpieczeń gospodarczych jest przedmiotem następnej części raportu. Ostatnia część opracowania poświęcona jest analizie prawnofinansowych rozwiązań dotyczących kosztów pracy osób wychowujących dzieci. Prezentowany raport posłuży zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w poszukiwaniu kompromisowych rozwiązań na polskim rynku pracy.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska