Polskie biblioteki i repozytoria cyfrowe jako medium w edukacji i nauce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-142-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Polish digital repositories are developed since the beginning of this century. Their goal is to provide by Internet free common access to digital sources, helpful in scientific and educational processes. Digital repositories make also possible the presentation of polish heritage to a wider publicity.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych. (red.) Joanna Aksman, Jolanta Pułka, 2012, s. 127-134.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska