Edukacja obronna młodzieży szkolnej i studentów w Wielkiej Brytanii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Edukacja obronna wpływa zarówno na kształt przyszłych postaw obywatelskich, jak i na potencjał obronny, decydując o sile i potędze państwa. Artykuł dotyczy edukacji obronnej młodzieży szkolnej i studentów w Wielkiej Brytanii. Jego celem jest przedstawienie wybranych form i obszarów edukacji obronnej młodzieży szkolnej i studentów oraz wskazanie przy tym na pewne podobieństwa i różnice. W Wielkiej Brytanii edukacja obronna jest postrzegana jako ważny proces kształcenia oraz szkolenia młodzieży. Ponadto odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich młodych ludzi.
Defensive education influences the shape of future civic attitudes as well as defense potential, deciding about the strength and power of the state. The content of the article concerns defensive education of school youth and students in Great Britain. The aim of the article is to present selected forms and areas of defense education of school youth and students, and to indicate at the same time some similarities and differences. In Great Britain, defensive education is seen as an important educational and training process for school youth. In addition, it plays a special role in shaping young people’s patriotic and civic attitudes.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3, s. 131-144.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska