Egoizm i altruizm jako niesprzeczne motywy działań człowieka w świetle zasady wzajemności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Myśliciele pochylający się nad podstawą społecznej egzystencji człowieka próbowali i próbują odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: jaka siła, jaki mechanizm pozwala społeczeństwu trwać i rozwijać się? Konkurencja czy kooperacja, walka czy pomoc wzajemna, dążenie do realizowania interesu własnego czy preferowanie dobra ogółu, altruizm czy egoizm jest siłą napędową ludzkiej cywilizacji? Nie zamierzam bynajmniej udzielać w tym artykule odpowiedzi i już w tytule deklaruję pogląd, że tzw. prawda lokuje się niejako pośrodku. Pragnę jedynie przedstawić przegląd koncepcji, które pozwolą być może spojrzeć na poruszona kwestię właśnie z takiej perspektywy środka."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 213-221.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska