Fundusz kościelny na tle innych funduszy sektora finansów publicznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pojęcie fundusz wywodzi się z języka łacińskiego od słowa fundus oznaczającego dno, podwalinę, podstawę, a w szerszym ujęciu majątek ziemski. Dawniej określenie fundusz używane było również w rozumieniu zapisu, legatu, oznaczało „nadane, odziedziczone dobra lub majątek”. Obecnie pod pojęciem fundusz rozumie się: „wyodrębniony zasób środków majątkowych przeznaczonych na określony cel lub środki pieniężne pochodzące z określonego źródła i przeznaczone na pokrycie określonych wydatków.”"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 85-102.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska