W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech i RFN

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Inspiracją do napisania tej pracy był film pt. „Paragraph 175” opisujący prześladowania homoseksualistów w III Rzeszy. Uzasadnieniem podjęcia tej problematyki jest również fakt, że w polskiej literaturze nie ma zbyt wielu materiałów dotyczących funkcjonowania paragrafu 175. Korzystając głównie z niemieckojęzycznej literatury chciałem przybliżyć nazistowską wizję „idealnego społeczeństwa” na tle prześladowań osób homoseksualnych. Celem pracy pt: W cieniu paragrafu 175. Narodowosocjalistyczna polityka demograficzna a prześladowania osób homoseksualnych w nazistowskich Niemczech oraz RFN jest przedstawienie nazistowskiej polityki wobec osób o nieheteronormatywnej tożsamości seksualnej, poczynając od powstania III Rzeszy, na czasach obecnych kończąc. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska