Marketing

Abstrakt
Ze wstępu: Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów obejmujących szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, które odnoszą się zarówno do funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw działających m.in. w formie organizacji sieciowych, jak i instytucji non-profit, a także wszelkiego rodzaju stowarzyszeń realizujących swoje zadania w warunkach gospodarki konkurencyjnej na rynkach krajowych bądź międzynarodowych. Znajdzie tutaj również czytelnik interesujące przekroje analizy zachowań podmiotów indywidualnych (konsumentów) ujawnianych w trakcie podejmowania ważnych decyzji rynkowych, towarzyszących ich ekonomicznym wyborom. W układzie tematycznym Zeszytu wyodrębniono dwa bloki zagadnień. Pierwszy tworzą prace z zakresu zarządzania. Druga, najliczniejsza grupa prac ukazuje istotną tematykę badawczą odnoszącą się do zakresu działalności marketingowej firm, organizacji i instytucji. Tutaj też odnotować należy wieloaspektowy nurt rozważań prezentowanych przez autorów. Szerokie spektrum zagadnień prezentowanych w kolejnym, piątym już, Zeszycie Naukowym wynika z zainteresowań i badań własnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania, którzy przygotowali powyższą publikację.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska