From Enduring to Development. Trump’s foreign policy and Central and Eastern Europe

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Donald Trump is probably the most controversial American president after the end of the Cold War. Until now, any journalist attempt for analysis of his foreign policy falls in the immediate trap of ideological and emotional bias. The aim of this paper is to avoid (as much as it is possible) this trap and to focus on the nature and essence of Trump’s administration foreign policy towards the countries of Central and Eastern Europe. The paper conducts qualitative and comparative analysis of the Barack Obama and Donald Trump administrations towards the region in pursuit of the elements of change and continuity between the two administrations. Based on the research findings the author argues that during the Trump administration the region plays more important role in the American Foreign Policy.
Donald Trump to zapewne najbardziej kontrowersyjny prezydent Stanów Zjednoczonych od końca zimnej wojny. Do tej pory wszelkie próby publicystycznej analizy jego polityki zagranicznej wpadają w pułapkę ideologicznego i emocjonalnego subiektywizmu. Celem artykułu jest uniknięcie (na tyle, na ile jest to możliwe) tej pułapki i skoncentrowanie się na istocie polityki zagranicznej Trumpa wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Artykuł oparty jest na jakościowej i porównawczej analizie polityki administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa wobec tego regionu w poszukiwaniu elementów zmiany i kontynuacji między tymi dwoma administracjami. W oparciu o wyniki badań autor dochodzi do wniosku, że za czasów administracji Trumpa region odgrywa ważniejszą rolę w amerykańskiej polityce zagranicznej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 1, s. 165-178.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska