Grupa Wyszehradzka wobec Polityki Wschodniej Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Unia Europejska przykłada coraz większą wagę do wzmacniania swojej polityki zagranicznej' Dotyczy to szczególnie obszaru Morza Śródziemnego oraz, co interesuje nas najbardziej w tym tekście, Europy Wschodniej. Z chwilą akcesji do UE w 2004 i 2007 r. dziewięciu państw z tzw. bloku wschodniego znaczenie tej części Europy niezwykle wzrosło. Wschodnia granica Unii została przesunięta na obszar, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się jej egzotyczny. Zainteresowanie Europą Wschodnią wynika zarówno z faktu ewentualnych kolejnych akcesji, jak i konieczności efektywnej współpracy z państwami, które prawdopodobnie nie będą mogły liczyć na członkostwo w UE. Mimo braku takiej perspektywy dla kilku państw Europy Wschodniej, UE musi uwzględniać ten obszar w swojej polityce zagranicznej, ze względów ekonomicznych i politycznych, w tym związanych z bezpieczeństwem. Zainteresowanie to dotyczy zarówno UE jako całości, jak i poszczególnych inicjatyw z udziałem państw członkowskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 87-94.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska