Aktualne problemy narkomanii wśród młodzieży

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Człowiek jest postacią wielowymiarową zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Z funkcjonowaniem człowieka nierozerwalnie złączone jest pojęcie dobra i zła, które towarzyszy mu w ciągu całego jego życia. W rozwoju cywilizacji trudno jednak wskazać epokę, w której ludzie działający w zbiorowościach zaczęli tworzyć zasady wzajemnego współżycia, oraz określić, kiedy pojawiła się ludzka refleksja nad występowaniem czynów czy społecznych zjawisk szkodliwych, złych, nagannych. Nie ma i nie było dotychczas społeczeństwa, w którym nie występowałaby pewna grupa zachowań społecznych, uznawanych za szkodliwe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 27-35.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska