Społeczne i ekonomiczne aspekty lobbingu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dynamiczny i zachodzący na coraz większą skalę rozwój lobbingu uwidacznia się zarówno na scenie politycznej, w gospodarce, jak i w funkcjonowaniu organizacji rządowych i pozarządowych. Płaszczyzny życia publicznego stanowią pole bitew różnych grup interesów. Nasza rzeczywistość dowodzi, że nie wystarczy dzisiaj tylko mieć rację, trzeba umieć skutecznie do niej przekonać innych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 99-108.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska