Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Historia i polityka – polityka i historia tworzą nierozerwalny związek, ujawniający się z różną siłą w wybranych nurtach myśli politycznej. Wzajemnych relacji między nimi poszukiwać należy w dwóch aspektach: historycznej inspiracji bieżącej polityki oraz współczesnej afirmacji dorobku myśli i koncepcji politycznych minionych pokoleń. Dokładnie w takie właśnie nurty została współcześnie wpisana historyczna już myśl polityczna Nowej Lewicy. Nowa Lewica była ruchem społeczno- politycznym i ideologicznym powstałym w latach 60. XX w. w środowiskach studencko-intelektualnych w USA i krajach Europy Zachodniej. Termin ten używany jest również dla oznaczenia radykalnych ruchów i ideologii lewicowych niezgadzających się z doktryną tzw. „Starej Lewicy” (opowiadającej się za komunizmem marksistowskim), a także dla określenia rozwoju i działalności grup tzw. lewicowego ekstremizmu. Do głównych przedstawicieli należeli Herbert Marcuse, Charles Wright Mills, Rudi Dutschke, Daniel Cohn-Bendit, Hans Jürgen Krahl."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 2, s. 172-183.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska