Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie Mniejszości Romskiej w Rebublice Macedonii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Struktura etniczna istotnie determinuje sytuację państwa. Struktura jednonarodowa jest znacznie mniej skomplikowana niż wielonarodowa, a z ekonomicznego punktu widzenia – o wiele tańsza. Krótko mówiąc, państwo wielonarodowe zobowiązane jest do wspierania każdej mniejszości narodowej w sposób zapewniający jej wyrażanie swojej autonomii. Sytuacja polityczna i społeczna państwa staje się tym bardziej skomplikowana, im bardziej różnorodna okazuje się jego struktura etniczna. Republika Macedonii, będąc miejscem zamieszkania i aktywności reprezentantów co najmniej sześciu grup etnicznych, staje się w tym kontekście doskonałą przestrzenią obserwacji i badań. Mimo narastającej agresji wśród przedstawicieli różnych grup etnicznych, której apogeum był konflikt wojenny w 2001 r., eskalację niechęci udało się zażegnać w ciągu kilku miesięcy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 3, s. 189-210.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska