Personálne a právne aspekty pracovných vzťahov ako základný faktor úspešnosti organizácie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Inseparability part of human resources management is fairly - minded and quality employee relations. Relation between employee and employer include discretions and duties each part. It is defined in law and by many contracts. Innovation in request and conditions of employee relations is sign of time, because they have influence to good name of organization and their competitiveness.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 139-154.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska