Bezdomność jako kwestia społeczna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Działalność gospodarcza ludzi pociąga za sobą konieczność ciągłego dostosowywania się do nowych procesów gospodarowania wynikających z wymogów konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Dostosowywanie się procesów gospodarowania do nowych, pożądanych zadań nazywamy transformacją gospodarczą. Oprócz korzyści, jakie przyniosła polska transformacja, wynikających z otwarcia na świat gospodarki, rozbudzenia przedsiębiorczości, zmiany struktury własnościowej gospodarki i wprowadzania praktyki gospodarki rynkowej - ujawniły się też ujemne konsekwencje w postaci obniżenia poziomu życia znacznej części społeczeństwa. Społeczeństwo zaczęło się rozwarstwiać na biednych, bardzo biednych i w różnej skali bogatych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 1, s. 85-98.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska