Koncepcja sądownictwa karnego w planowanej polskiej strefie okupacyjnej Niemiec w pracach Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w R ządzie RP na uchodźstwie 1943-1944

dc.contributor.authorMielnik, Hubert
dc.date.accessioned2020-02-13T14:02:00Z
dc.date.available2020-02-13T14:02:00Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractArtykuł przedstawia prace nad koncepcją sądownictwa karnego w planowanej polskiej strefie okupacyjnej Niemiec, prowadzone przez Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej w Rządzie RP na uchodźstwie. Autor skupia się na tezach głównych i szczegółowych powstałej koncepcji sądownictwa, dokonuje także krótkiej charakterystyki Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej. U podstaw tworzonego projektu leżały założenia dostosowania się do systemu okupacji stosowanego przez wojska amerykańsko- -brytyjskie, uważano bowiem, że sądownictwo w całej alianckiej strefie będzie miało jednolity charakter, a za cel m inimum uznawano obsadzenie stanowisk sędziowskich polskim personelem. W prowadzonych pracach koncentrowano się na terenach od przedwojennej granicy polsko-niemieckiej do linii Odry i Nysy Łużyckiej oraz na Prusach Wschodnich i był to najważniejszy obszar zainteresowania polskiego rządu na uchodźstwie.pl
dc.description.abstractThe article presents the works on the conception of criminal judiciary in the planned Polish occupation zone of Germany, conducted by the Ministry of R econstruction of the Public Administration in the Government of the Republic of Poland in exile. The author focuses on the main and specific theses of the created conception of the judiciary. The article also contains a b rief characterization of the Ministry of Reconstruction of the Public Administration. The main assumption of the project was to adapt the judiciary to the occupation system used by the US-British troops, it was believed that the judiciary in the entire Allied zone would have a unitary character, and the minimum goal for the Polish government in exile was to fill the judges’ offices with Polish personnel. The conception focused on the areas from the Polish-German pre-war border to the Odra and Nysa Łużycka lines as well as on East Prussia and this was the most important area of interest of the Polish government in exile.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 295-312.pl
dc.identifier.doi10.34697/2450-6095-sdpipp-21-017
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27699
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsądownictwo karnepl
dc.subjectRząd RP na uchodźstwiepl
dc.subjectMinisterstwo Odbudowy Administracji Publicznejpl
dc.subjectokupacja Niemiecpl
dc.subjectII wojna światowapl
dc.subjectpolska strefa okupacyjnapl
dc.subjectcriminal judiciarypl
dc.subjectGovernment of the Republic of Poland in exilepl
dc.subjectMinistry of Reconstruction of the Public Administrationpl
dc.subjectAllied-occupied Germanypl
dc.subjectII World Warpl
dc.subjectPolish zone of occupationpl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleKoncepcja sądownictwa karnego w planowanej polskiej strefie okupacyjnej Niemiec w pracach Ministerstwa Odbudowy Administracji Publicznej w R ządzie RP na uchodźstwie 1943-1944pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MIELNIK_Koncepcja_sadownictwa_karnego_w_planowanej_2018.pdf
Rozmiar:
303.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: