Alternatywne metody nauczania w szkole, poza szkołą i na uczelni – na przykładzie współpracy Uniwersytetu Dzieci i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The author discusses the current state of alternative education and describes views presented in scientific literature and in the media, showing also Polish parents interest in alternative education. In the main part of the article a research method was presented as an alternative method to work with children at school, outside of school and at university. The idea was shown on the basis of cooperation between Childrens University and Andrzej Frycz Modrzewski University in Krakow, the outcome of which was a series of classes for pedagogy students and a series of lessons for children conducted with the use of alternative research method which took place on the university premises. Finally the author assigns the presented method (following Kupisiewiczs thought) to the category of incomplete alternative approaches which refer to individual elements of educational proccess.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 2, s. 173-184.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska