Polityka energetyczna Państw Rady Współpracy Zatoki (Perskiej) wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku

dc.contributor.authorMłynarski, Tomasz
dc.date.accessioned2019-04-03T07:11:58Z
dc.date.available2019-04-03T07:11:58Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractPaństwa Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki należą do największych na świecie producentów węglowodorów. Posiadanie bogatych złóż paliw kopalnych przyczyniło się do ich imponującego wzrostu gospodarczego w ostatnich dekadach. Podczas gdy ropa naftowa i gaz ziemny pozostają głównymi składnikami PKB regionu, narodowe polityki ekonomiczne w coraz większym stopniu są ukierunkowane na dywersyfikację gospodarki i źródeł produkcji energii. Warunki przyrodnicze stwarzają perspektywę wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, których udział w państwach RWAPZ jest wciąż stosunkowo niewielki. Zwiększenie udziału OZE w regionalnym koszyku energetycznym stwarza wiele korzyści gospodarczych i środowiskowych zarówno poprzez uwolnienie krajowej produkcji energii na eksport, jak i ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Niektóre państwa RWAPZ rozwijają także programy energetyki jądrowej, upatrując w niej metodę na dywersyfikację energy mix. Transformacja energetyczna wiąże się z realnymi korzyściami społeczno-ekonomicznymi, takimi jak zwiększenie niezależności energetycznej i elastyczności systemu energetycznego, tworzenie miejsc pracy w nowych gałęziach zielonej gospodarki, a także łagodzenie skutków zmian klimatu i wpływu na zdrowie. Należy oczekiwać, iż energetyka odnawialna będzie odgrywać coraz większą rolę w produkcji energii elektrycznej w państwach RWAPZ. Słowa kluczowe: Zatoka Perska, polityka energetyczna, odnawialne źródła energii, energy mixpl
dc.description.abstractThe countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) are among the world’s largest hydrocarbon producers. Possessing of rich fossil fuels deposits has contributed to their impressive economic growth in recent decades. While oil and natural gas remain the main components of the region’s GDP, national economic policies are increasingly focused on the diversifi cation of the economy and energy production sources. The natural conditions create the prospect of increasing use of renewable energy sources, whose share in the GCC countries is still relatively small. Increasing the share of RES in the regional energy mix creates many economic and environmental benefi ts, both through the release of domestic energy production for export and the reduction of carbon dioxide (CO2) emissions. Some GCC countries are also developing nuclear energy programs, seeing it as a method to diversify the energy mix. Energy transformation is associated with real socio-economic benefi ts, such as increasing energy independence and fl exibility of the energy system, creating jobs in new branches of the green economy as well as mitigating climate change eff ects and health impact. It should be expected that renewable energy sources will play an increasingly important role in the production of electricity in the GCC countries. Key words: Persian Gulf, energy policy, renewable energy sources, energy mixpl
dc.identifier.citationKrakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 3 s. 155-171.pl
dc.identifier.eissn2451-0610pl
dc.identifier.issn1733-2680pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/23015
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectZatoka Perskapl
dc.subjectpolityka energetycznapl
dc.subjectodnawialne źródła energiipl
dc.subjectPersian Gulfpl
dc.subjectenergy policypl
dc.subjectrenewable energy sourcespl
dc.subjectenergy mixpl
dc.subject.otherEnergetykapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titlePolityka energetyczna Państw Rady Współpracy Zatoki (Perskiej) wobec wyzwań zmian klimatu w drugiej dekadzie XXI wiekupl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MLYNARSKI_Polityka_energetyczna_Panstw_Rady_Wspolpracy_Zatoki_2018.pdf
Rozmiar:
284.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: