Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zabójstwa masowe popełniane przez tzw. aktywnych strzelców mają wiele cech wspólnych z atakami terrorystycznymi, lecz nie należy ich z nimi utożsamiać. Oba zjawiska zyskują rozgłos w mediach i budzą społeczne emocje. W Polsce nigdy nie doszło do ataku uzbrojonego napastnika na placówkę szkolną ani uczelnię, jednakże od kilku lat prowadzona jest profilaktyka i edukacja w tym zakresie. Ogromne znaczenie mają szkolenia dotyczące prawidłowo przeprowadzanych ewakuacji oraz postępowania w sytuacji zagrożenia atakiem uzbrojonego napastnika. Znaczne zróżnicowanie podmiotów prowadzących szkolenia sprawia, że ich poziom i treści bardzo się różnią, a zalecenia niejednokrotnie są dyskusyjne. Nader istotna jest więc ocena przydatności tych filmowych materiałów szkoleniowych.
Mass murders committed by so-called active shooters have a lot in common with terrorist attacks but should not be identified with them. Both phenomena attract publicity and raise public sentiment. There has never been an attack on a school or university in Poland, but prevention and education in this matter have been conducted for several years. It is of great importance to provide a proper evacuation drill training and to deal with the threat of a shooter attack. Due to a considerable diversity of training providers, their level, content and type of recommendations are extremely varied and sometimes disputable. It is important to evaluate the suitability of film training materials on this subject.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 2, s. 59-70.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska