O koniecznej koegzystencji nauk penalnych i nie tylko - kilka uwag w kontekście dylematu: stabilność czy zmienność prawa karnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
9788364736780
eISBN
Wydawca
Elset
Abstrakt
"Stabilność systemu prawa, jak również stabilność w obrębie pojedynczych gałęzi zarówno w piśmiennictwie jaki i praktyce, zaliczana jest do podstawowych wartości, a wątpliwości może budzić jednak to, czy owa stabilność możliwa jest w obecnej rzeczywistości do osiągnięcia, następnie zaś w dłuższej perspektywie do utrzymania. Pozytywne wartościowanie stabilnych regulacji, i to nie tylko w obrębie prawa karnego, determinowane jest przede wszystkim założeniem, że jeżeli normy prawne mają efektywnie spełniać jedną ze swych podstawowych funkcji (to jest funkcję regulacyjną), to muszą w dostatecznie długim czasie„zakorzeniać się"w kulturze prawnej danego społeczeństwa, dostatecznie długi czas „przenikać do krwiobiegu" kultury i języka."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
W: Między stabilnością a zmiennością prawa karnego - dylematy ustawodawcy. (red.) St. Pikulskiego i M. Romańczuk – Grąckiej. Olsztyn: Elset, 2017, s. 31-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska