Korzenie technicznego myślenia w filozofii Martina Heideggera

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
(...) "Zapytywanie o technikę - powiada Martin Heidegger - oznacza wejście na drogę myślenia i jako takie prowadzić musi przez język jak wszystkie drogi myśli1. Jak wiadomo filozofia M. Heideggera do łatwych nie należy właśnie z powodów językowych. Fakt, że łatwość w wypowiadaniu sądów nie przechodzi automatycznie w łatwość ich rozumienia wydaje się wynikać z żywionego przezeń przekonania o niedostępności do istotnościowego obszaru wielu dziedzin myśli, sprowadzającego się w istocie do przekonania o braku odpowiedniego języka, czyli języka rozumianego inaczej niż tylko jako środek komunikacji. Język ujęty instrumentalnie blokuje bowiem dostęp do prawdy bycia." (...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 169-178.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska