Implikacje Arabskiej Wiosny dla bezpieczeństwa w Afryce północnej i w regionie Sahelu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The authoress analyses the consequences of the Arab Spring for security of the region countries. She concentrates on uncontrolled proliferation of weapons from Libyan stockpiles and the outbreak of Tuareg rebellion in the northern Mali. These developments were the results of the collapse of Gaddafi’s regime in Libya. That’s all – along with political turmoils in Tunisia and Egypt – results in the flow of refugees into the region. The changes in the political system in Tunisia and Libya have empowered the Salafist movements and facilitated the creation of new Islamic organizations. Meantime due to reducement of security measures in the states involved in political revolts the biggest terrorist organizations in the region – al-Qaeda in the Islamic Maghreb – has exploited the destabilization by increasing its military capabilities.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2012, nr 1, s. 192-206.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska