Niemcy wobec propozycji reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Koniec zimnej wojny zmusił państwa do debaty nad porządkiem międzynarodowym i wywołał dyskusję na temat reformy ONZ. Od pewnego czasu w różnych gremiach, zarówno polityków, jak i ekspertów, toczą się bardzo ożywione dyskusje na temat przyszłego kształtu ONZ. Szczególne ich nasilenie widać od lat 90. Obserwując przebieg tych dyskusji, zauważyć można zgodność stanowisk - nikt nie kwestionuje potrzeby przeprowadzenia gruntownej reformy ONZ. Argumentów uzasadniających takie stanowisko pada wiele, m.in. że zmieniły się bardzo realia międzynarodowe, wzrosła liczba państw, zmienił się układ między nimi oraz cała globalna geopolityka. Głębokie przemiany zaistniały również w gospodarce światowej. ONZ jako powszechna i uniwersalna organizacja międzynarodowa ma wiele zadań do spełnienia. Przed społecznością międzynarodową pojawiają się nowe wyzwania, zagrożenia i problemy globalne, więc konieczne jest usprawnienie funkcjonowania tej organizacji, tak aby była zdolna sprawniej i skuteczniej reagować na potrzeby państw członkowskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 117-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska