Muzułmanie w świecie zachodnim. Stare i nowe tożsamości

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Obecność skupisk muzułmanów w świecie zachodnim nie jest zjawiskiem nowym. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej migrowali do Europy i USA od dawna i z wielu powodów, tak samo jak czynili to mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej, Półwyspu Indyjskiego czy Dalekiego Wschodu. Do połowy lat 90. ubiegłego stulecia największe skupisko muzułmanów w świecie zachodnim znajdowało się na kontynencie północnoamerykańskim."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 2, s. 10-27.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska