Ontologia bytu chorego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Celem artykułu jest uchwycenie ontologicznej struktury bytu ludzkiego jako istoty duchowo-cielesnej. Zanim przystąpimy do dalszych rozważań, spróbujmy dokonać wyjaśnienia kluczowych występujących tutaj pojęć: ontologia oraz byt chory. Termin ontologia ma swoją długą tradycję i trudno podać jakieś jedno satysfakcjonujące wszystkich jego znaczenie. Nazwa ta wywodzi się z języka greckiego (gr. on— byt + logos - nauka, słowo) i oznacza naukę o bycie, czyli o wszystkim, co istnieje. Sam termin pojawił się w literaturze filozoficznej stosunkowo późno, bo dopiero w XVII wieku. Jako pierwszy użył go Rudolf Goclenius w słowniku filozoficznym noszącym tytuł Lexicon philosophicum quo tamąuam clavae philosophiae fors aperiuntur."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 3, s. 17-22.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska