Global, regional and internal factors of Egypt’s stance towards Russo-Ukrainian war

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The paper aims to explain the origins of Egypt’s foreign policy toward the Russian-Ukrainian war. The major hypothesis says that Egypt’s policy towards the Russian-Ukrainian conflict results from Egypt’s relations with the United States, the Russian Federation and regional powers, namely Saudi Arabia and the United Arab Emirates, with the Egyptian leaders trying to pragmatically put their policy in line with those of major regional powers with which Cairo has close relations while taking into account interests of their nation.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2023, nr 1, s. 103-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska