Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Znaczącym elementem przekształceń prawnych służących coraz ściślejszej integracji państw Unii Europejskiej są zmiany normatywne w zakresie uregulowań dotyczących funduszy strukturalnych. Interesującym zagadnieniem z uwagi na problematykę harmonizacji oraz ujednolicania prawa Unii Europejskiej może być w szczególności ewolucja celów funkcjonowania funduszy strukturalnych. W znacznej mierze proces ten odzwierciedla rozwój idei zjednoczeniowych oraz kierunki zmian normatywnych prowadzących z jednej strony do ściślejszych związków społeczno- gospodarczych państw członkowskich, z drugiej zaś do uporządkowania zależności ekonomiczno-prawnych między nimi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 50-62.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska