Świat po dekolonizacji a główne nurty polityczne i ekonomiczne. Wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Okres dekolonizacji od dawna mamy za sobą, żadne z dawnych imperiów kolonialnych nie posiada już kolonii w zwyczajowym znaczeniu tego słowa. Samo zagadnienie nie straciło jednak na aktualności, zaś toczące się współcześnie dyskusje wciąż powracają do historii i genezy tego zjawiska, naruszając dość często trudne do określenia granice „politycznej poprawności”. Artykuł stanowi próbę zdiagnozowania i omówienia problemu (przy całej jego złożoności), jakim było tzw. ,,brzemię białego człowieka”, czyli kolonizacja połączona z wyzyskiem, w następstwie których dokonał się rozwój społeczno-gospodarczy. Pomimo upływu wielu lat i nowej „mapy świata” debata nad wyborem ustroju i systemu gospodarczego, na temat punktów spornych w podejściu do historii, w osądzaniu niewolnictwa i na temat zadośćuczynienia bynajmniej nie traci na znaczeniu. Szczególnie że w grę wchodzą także środki finansowe przeznaczone na pomoc uciśnionym i odszkodowania za poniesione krzywdy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 25-36.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska