Rodzina w obliczu choroby - wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Paradygmat systemowego ujmowania rodziny pozwala na stwierdzenie, że choroba dotyka nie tylko osobę chorującą, ale na zasadzie przyczynowości cyrkularnej wpływa na wszystkich członków rodziny, a w efekcie na całokształt jej funkcjonowania. Różnorodne definicje choroby w jednym są zbieżne - stanowi ona dynamiczną reakcję organizmu na działanie czynników zaburzających jego homeostazę. Zdaniem Anny Titkow ważnym jest to, że choroba wywołuje poczucie dyskomfortu psychicznego. Wpływa na życie człowieka w sposób przejściowy lub trwały. Każda choroba ma swoją specyfikę, a sygnalizują ją określone symptomy, z których najczęstszym jest ból. Przebieg choroby może być mniej lub bardziej burzliwy, a leczenie mniej lub bardziej skuteczne. Różne są także następstwa, może to być pełny powrót do zdrowia, ale również daleko idące uszkodzenia, dysfunkcje psychiczne lub fizyczne, niekiedy obydwie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 3, s. 23-27.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska