Piękno architektury na fotografii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-64-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Fotografia to medium szczególnej eksploatacji. Każdego dnia na Instagramie udostępnionych zostaje ok. 95 milionów zdjęć. W tekście analizie zostają poddane fotografie wybranych miast, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc uznawanych za atrakcyjne. Autor w wyniku przeprowadzonych badań wskazuje, w jaki sposób fotografia architektury może podkreślać lub niwelować jej cechy prymarne. Analizuje także otaczający budynki kontekst, który, również eksponowany na fotografiach, wpływa na percepcję i jakość prezentacji budynków. Autor rozważa także dylemat etyczny dotyczący jakości i piękna fotografii a prezentowanej na nim architektury.
Photography is a medium of peculiar exploitation. Every day, about 95 million photos are shared on Instagram. The text analyzes photographs of selected cities, with particular emphasis on places considered attractive. As a result of the research, author shows how the photography of architecture can emphasize or eliminate its primary features. He also analyzes the context surrounding the buildings, which, also exposed in photographs, infl uences the perception and quality of the buildings’ image. Author also considers an ethical dilemma regarding the quality and beauty of photography and the architecture presented in it.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Architektura Miasto Piękno tom 2. (red.) Artur Jasiński, Maciej Skaza. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2021, s. 197-208.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska