Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Przepis art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej stanowi, iż „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Przepis ten wyraża zasadę określaną mianem prawa do sądu. Jednym z jej aspektów jest prawo do rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”. Wskazać przy tym należy, iż w literaturze przedmiotu prawo do sądu rozpatrywane jest w trzech płaszczyznach, a mianowicie: norm prawa konstytucyjnego, prawa o ustroju sądów oraz płaszczyźnie proceduralnej"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 9-21.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska