Obrzędy pogrzebowe Nuosu z południowo-zachodnich Chin

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Nuosu, oficjalnie klasyfikowani przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej jako podgrupa Yi, są jedną z mniejszości narodowych zamieszkujących południowo -zachodnie Chiny o odrębnej, niechińskiej kulturze i religii. W latach 1996-1998 wielokrotnie odwiedzałem wioskę Ganhai, powiat Dechang, Autonomiczna Prefektura Mniejszości Yi Liangshan, prowincja Sichuan i prowadziłem tam obserwacje ceremonii religijnych Nuosu. Porównując własne spostrzeżenia z opisami wcześniejszych badaczy stwierdziłem ich znaczną zgodność, co dowodzi wysokiego stopnia zachowania tradycji wśród Yi z Liangshan. Taką też tradycyjną formę miał niżej opisany pogrzeb, który miał miejsce 1 4 -1 6 listopada 1996 r."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 4, s. 249-262.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska