Problemy traktowania osób nieletnich w prawie polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Problem reagowania przez państwo na popełnianie przez nieletnich czynów zabronionych oraz na inne przejawy ich niedostosowania społecznego jest przedmiotem licznych dyskusji i analiz prowadzonych w środowiskach prawników, psychologów, socjologów, pedagogów, a także polityków. Problem ten, ze względu na swą społeczną doniosłość, pozostaje także w kręgu żywego zainteresowania opinii publicznej."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska