Znaczenie dla stosunków Polsko-Rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Stosunki polsko-rosyjskie obfitują w wiele niewyjaśnionych, wywołujących liczne kontrowersje wydarzeń. Jest to wynikiem trudnej historii i zawiłych polsko-rosyjskich dziejów. W pewnym momencie jednak uświadomiono sobie, zwłaszcza na najwyższych szczeblach władzy, że bez uregulowania trudnych i bolesnych spraw z przeszłości, nie są możliwe poprawne międzynarodowe stosunki i dobre relacje pomiędzy tak bliskimi sąsiadami, jakimi są Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska. W celu przezwyciężenia problematycznych zagadnień postanowiono powołać specjalną organizację, której zadaniem miało stać się działanie na rzecz wyjaśniania spornych tematów, szczególnie dotyczących historycznych relacji polsko-rosyjskich. Jest to szczególnie ważne działanie, głównie ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie polityki historycznej do realizacji celów związanych z partykularnymi interesami politycznych, czy różnego rodzaju grup społecznych. Wydaje się, że połączenie polityki z historią w odniesieniu do najbliższych sąsiadów, jakimi są Polska i Federacja Rosyjska, może przynieść wiele negatywnych skutków, głównie z powodu odmiennego spojrzenia obu krajów na historyczne wydarzenia. W sposób odmienny mogą one je interpretować, a interpretacje te wykorzystywać przeciwko sobie na arenie międzynarodowej. Dodatkowo jest to niezrozumiałe dla pozostałych uczestników stosunków międzynarodowych, wywołuje ich zdziwienie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 3 s. 13-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska