Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Local government units are legally obliged to carry out a number of tasks in the foster care system for children. These tasks generally referred to the Family and Guardianship Code specifi es support for families and foster care system. The proper execution of these tasks requires appropriate forms of action. The paper presents: the type and form of tasks as well as and the legal action and actual actions taken in the field by the various local government units.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 3, s. 7-15.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska