Development of Technologies and Test Formats for Credibility Assessment

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
From introduction: "Because Credibility Assessment is a relatively new and developing field there are different ways of describing it and what it encompasses. For ihe purposes of this paper Credibility Assessment is defined as the process of determining the reliability and validity of information, regardless of source. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2009, nr 3-4, s. 99-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska