Fenomen współczesnego pogaństwa - między nieświadomością a świadomością

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Europa nie została trwale schrystianizowana - taka opinia, którą powtarzam za Erichem Frommem - nie jest obca wielu innym autorom. Bynajmniej nie dotyczy ona jednak ruchów neopogańskich. Neopoganizmem zwany jest rzekomy powrót do wartości pogańskich przypisywany zlaicyzowanym i nastawionym na konsumpcję masom. Tak rozumiana „pogańskość" jest łączona z kulturą masową i występującymi w niej zjawiskami, jak: kult ciała i młodości, konsumpcyjny styl życia czy wiara w magię w jej jarmarcznym wydaniu: wszechobecnych horoskopów czy produkowanych fabrycznie amuletów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 4, s. 35-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska