Przemiany bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej a nowa rola Niemiec pod koniec pierwszej dekady XXI w.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Tematyka bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej ma swoje odbicie nie tylko w bogatym dorobku publikacyjnym; stała się także przedmiotem dyskusji w ramach międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 14 czerwca 2010 r. („Uwarunkowania – koncepcje – wyzwania bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej w XX i XXI w.”). W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowana na następujących zagadnieniach: – wyzwania bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w skali globalnej i transatlantyckiej, – kształtowanie się nowego układu sił oraz współpracy międzynarodowej w dobie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego, – nowa rola Niemiec w polityce globalnej, bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 4, s. 11-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska