Półwiecze działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest międzynarodowym sądem, który stoi na straży praw ukonstytuowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Z uwagi na fakt, że w 2008 r. obchodzono 10. rocznicę wejścia w życie Protokołu nr 11 do Europejskiej Konwencji, w 2009 r. 50. rocznicę działalności Trybunału w Strasburgu, a w 2010 r. społeczność międzynarodowa świętować będzie 60. rocznicę uchwalenia Europejskiej Konwencji, istnieje okazja, by pokusić się o podsumowanie działalności Trybunału w Strasburgu. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 3, s. 96-113.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska