Uczący się i działający człowiek a myśl społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Wiekopomne, znakomite dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego z Wolborza O poprawie Rzeczypospolitej, składające się z trzech ksiąg: O obyczajach, O prawach, O wojnie powstałych w latach 1554-1559 i dwóch ksiąg późniejszych 0 kościele i O szkołach, zrodziło się z wielkiego przekonania autora o potrzebie nieustannego poprawiania, doskonalenia i rozwijania wszystkich aspektów współczesnego życia człowieka i świata, w którym żyje. Koncepcje jego, wyprzedzające epokę niekiedy o kilkaset lat, wciąż są aktualne, a niektóre z nich - ponadczasowe. Nic nie straciły na swoim znaczeniu, ciągle inspirują do intelektualnych kontemplacji, twórczych poszukiwań, nowych interpretacji myśli społecznej wielkich myślicieli. Stanowią źródło impulsów do rozwijania i tworzenia nowych pomysłów 1 innowacyjnych rozwiązań w sferze społecznej, organizacyjnej, gospodarczej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 3, s. 85-97.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska