Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych sejmu w stosunku do ustawy budżetowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Co roku jesienią nadchodzi dla rządzących trudny okres, gdy Konstytucja zmusza Radę Ministrów do podjęcia wysiłku w celu przedstawienia parlamentowi do uchwalenia projektu ustawy budżetowej. Uchwalenie budżetu to najważniejsze zadanie parlamentu (rozumianego jako działające odrębnie Sejm i Senat, w przeciwieństwie do Zgromadzenia Narodowego) i Rady Ministrów, którego nie ułatwiają niezbyt precyzyjne przepisy Konstytucji dotyczące związanej z tym procedury. Największe kontrowersje wśród konstytucjonalistów wzbudziła możliwość zastosowania, tak jak w przypadku innych ustaw, zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych w stosunku do ustawy budżetowej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 183-206.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska